Disclaimer

KE-ja is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan KE-ja niet garanderen dat deze informatie altijd compleet, correct en actueel is. Indien u iets ziet wat niet correct of verouderd is dan stelt KE-ja het zeer op prijs als u dat wilt laten weten via het contactformulier.

De informatie van derden, daaronder mede verstaan websites van derden waarvan op deze website hyperlinks zijn opgenomen, wordt niet door KE-ja gecontroleerd. Het gebruik van deze informatie geschiedt dan ook geheel op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is eigendom van KE-ja en is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet de bedoeling dat u iets van deze website of inhoud daarvan op enigerlei wijze kopieert of op enige andere wijze gebruikt. Indien u iets van deze website of inhoud daarvan wilt gebruiken voor eigen publicaties of anderszins dient u altijd vooraf toestemming te vragen aan KE-ja.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor KE-ja. De door u aan KE-ja verstrekte informatie zal dan ook alleen worden gebruikt voor afhandeling van uw verzoek of reactie. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan deze website wordt alleen gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van KE-ja en voor statistische verwerking en niet om individuele personen te identificeren.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op.